Bruk og stell av bunadssølv

Jente i bunad med bunadssølv

Bunadssølvet brukes stort sett bare noen få ganger i året. Hvis du oppbevarer det riktig, trenger bunadssølvet lite stell. Legg sølvet i tette plastposer. Posene beskytter mot riping og forhindrer tilgang på luft som gjør at sølvet anløper. Unngå å bruke gummistrikk rundt posene, som vil sette varige, sorte merker på sølvet.

Bunadssølvet kan pusses med en tørr, myk klut, for å gi blanke flater. Benytter du sølvkrem eller sølvpuss er det ofte vanskelig å få bort alle restene. Sølvdip kan benyttes av og til. Det bør ikke brukes på sølv som skal være oksidert, da denne overflaten etter hvert vil slipes bort. Forgylt sølv kan dyppes raskt i sølvdip. Pass på at du skyller sølvet godt i lunkent vann etterpå og tørker det med en myk klut.

Er sølvet bare blitt litt matt kan det dyppes lett i litt mildt såpevann og  skylles godt.

Fra tid til annen bør bunadssølvet ditt leveres til gullsmeden. De har egnet utstyr slik at pusseresultatet blir best mulig.